CASPER MAK | BRONZE SCULPTURES

Sculptor Artist – Casper Mak

 

Casper Mak was born in the Netherlands in the year 1984. His passion is the material bronze (and the love for flowers). At the moment he is working on an exclusive line and makes an entirely distinctive and unusual sculptures. His inspiration comes from nature, fascinated by the organic and in combination with a counterpart to the abstract. In the creating process he thinks of every detail. Every work of art has it’s own meaning, making these unique sculptures.

 

Family Inspiration 

 

Casper grew up in a family business. His father established the family business in 1967. The company started with growing lilies. Later on, the company also focused on the breeding of several lily groups. The family business expanded rapidly and belongs nowadays to one of the biggest breeding companies. Casper worked in the family business. And by doing so, he developed a strong passion for the lily, just as his family. The common passion of Casper and his family for the lily is for him therefore an important source of inspiration. He realized that this fused together in his lily.

 

Lily in Bronze

 

Annually, millions of lilies are growing in the breeding sector. When the lilies are rising, selections are carried out on the lily fields. The art piece – Lily in Bronze – is also selected, because it conforms to the most important aspects. Such as shape, colour, and presentation. With the aid of the latest DNA material, Casper realized from the lily a one of kind bronze sculpture.

 

Future Sculptures 

 

The future ambitions of Casper, besides his other sculptures, is that he would like to focus more on making a broad variety of flowery jewels. He aims to do this with his own style, which shall be characterized as classics-modern in combination with an abstraction and organic presentation. The lily reflects the self-developed style of Casper. This elegant flower stands for purity, femininity, mortality, and primarily for love. The lily embodies therefore the fundament for Casper and his future sculptures. 


Beeldend kunstenaar – Casper Mak

 

Casper Mak is geboren in Nederland in 1984.  Hij heeft een passie voor bronzen materialen (en liefde voor bloemen). Op dit moment werkt hij aan een exclusieve lijn dat zal bestaan uit volledig onderscheidende en vernieuwende kunstbeelden. Hij haalt inspiratie uit de natuur en is daarin gefascineerd door het organische in combinatie met de tegenhanger van het abstracte. In het creatie proces is zijn gedachtegang gericht op elk specifiek detail. Elk kunstbeeld heeft zijn eigen betekenis en dat maakt elk beeld daarom uniek. 

 

Familie Inspiratie

 

Casper is opgegroeid in een familiebedrijf. Dit is opgericht in 1967 door zijn vader. Het bedrijf begon met een lelie kwekerij en is later gaan veredelen met verschillende lelie groepen. Het familiebedrijf groeide snel en behoort nu tot een van de grootste veredelingsbedrijven. Casper heeft gewerkt binnen het familiebedrijf en heeft zo een sterke passie ontwikkeld voor de lelie. Deze passie heeft zijn familie ook. De gezamenlijke passie van Casper en zijn familie voor de lelie is daarom voor hem een belangrijke inspiratiebron. Dit heeft hij dan ook samen kunnen smelten in zijn lelie.

 

Lelie in Brons (Lily in Bronze)

 

Jaarlijks worden in de veredeling miljoenen lelies op geplant. Bij het naar boven komen van de lelies worden op de lelievelden selecties gedaan. Het kunstbeeld - Lily in Bronze - is daar op uitgeselecteerd omdat deze voldoet aan de belangrijkste aspecten. Dit zoals vorm, kleur en presentatie. Met behulp van het laatste DNA materiaal heeft Casper van de lelie een unieke bronzen kunstbeeld weten te realiseren. 

 

 

Toekomstige Beelden

 

In de toekomst wil Casper naast zijn andere kunstbeelden zich meer gaan richten op diverse bloemrijke juwelen. Dit met een geheel eigen stijl dat zal worden gekenmerkt als Klassiek – Modern in combinatie met het abstracte en het organische. De lelie betreft de weerspiegeling van zijn eigen stijl. Deze elegante bloem staat voor reinheid, vrouwelijkheid, vergankelijkheid en vooral voor de liefde. Voor Casper betreft daarom de lelie het fundament voor zijn toekomstige kunstbeelden.