Private Art Shoot

Pursuit your Inner Beauty 

De Private Art Shoot bestaat uit een fotoshoot en een bewerking van de foto tot een foto op maat, die je als een uniek kunstwerk kunt beschouwen.

 

Het vastleggen van jezelf op een manier die wij Feminizing noemen: het extravagante stukje vrouw naar voren brengen die je in je hebt. Een foto zoals je jezelf het liefst ziet na het zien van een mooie film, show of droom.

 

Ook een bepaalde puurheid en kracht zal je hierin zien met flair en ambiance.

 

#WeCreateDreams

 

Enkele aandachtspunten:

 

  • De foto’s worden genomen door Annemarie en/of Edwin Voûte of een fotograaf die wij inhuren. Het auteursrecht dragen wij af. Nadat alle foto's zijn bewerkt, vernietigen wij de foto’s. Wij zullen nooit zonder voorafgaande toestemming foto's publiceren of anderszins gebruiken;

 

  • Annemarie doet doet de bewerking van de foto’s en zij denkt graag mee over de ambiance en styling qua kleding of lingerie / schoeisel;

 

  • Mogelijk heb je zelf ideeën over wat voor soort foto. Of je kijkt in de collectie van Seulement Femmes om daar wat ideeën op te doen. In onze studio in Schiedam hangen veel foto’s uit de collectie, daar kun je dan goed zien hoe de verschillende materialen uitkomen, zoals een foto op dibond of canvas en dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit mat of glanzend en met of zonder lijst, ingeval je de foto aan de muur zou willen hebben.

 

  • Locatie: dat kan bij iemand thuis zijn of elders, bijvoorbeeld een hotelkamer. Wij kunnen naar een locatie op zoek gaan;

 

  • Er zijn foto’s met kleding, lingerie en ook (gedeeltelijk) naakt. Diverse stijlen mogelijk, van romantisch, sjiek tot gewaagd. Maar altijd stijlvol. Het model kan kiezen voor herkenbaar of niet herkenbaar op de foto;

 

  • Make-up doet het model meestal zelf en qua styling heeft het model meestal eigen kleding en/of lingerie. Maar ook dat kunnen we verzorgen. Dat geldt ook voor schoenen / laarzen en accessoires zoals maskers;

 

  • Verder is er de vraag hoeveel bewerkte foto’s je zou willen en of je de foto(‘s) uiteindelijk zou willen afdrukken op dibond of canvas, zodat je die aan de muur kunt hangen. Daar kunnen we ook voor zorgen.

 

Je kunt er ook voor kiezen om van ons alleen het digitale bestand te krijgen met de bewerkte foto(‘s);

 

Qua prijs moet je denken aan EUR 1500 ex BTW, daar zit alle tijd in voor de intake, shoot, bewerking van de foto’s en verdere service. Bij een shoot schieten wij al gauw meer dan 100 foto’s en wij laten je dan eerst een selectie zien van zo’n 20 foto’s. Een selectie daarvan, 1 tot 3 stuks, die wij met je doornemen, gaat Annemarie dan bewerken. Uiteraard krijg je tussendoor concepten te zien, zodat Annemarie indien nodig aanpassingen kan doen. Uiteindelijk komt er 1 bewerkte foto uit. Per extra bewerkte foto komt er 300 euro bij.

 

Indien er een locatie moet worden geregeld, zoals een hotel of leegstaand pand, en/of een stylist en/of een make up artist, komen daarvan de kosten erbij.

 

Wil je een afspraak maken, neem dan contact op met Edwin of Annemarie.

 

Edwin Voûte (06-51 922 582)

Annemarie Voûte (06-50503187)

 


The Private Art Shoot comprises a photo session and editing of the photo into a customized piece, which can be seen as a unique artwork.

 

Capturing yourself in a manner we call Feminizing: bringing forth that extravagant part of femininity within you. A picture representing how you envision yourself after watching a beautiful movie, show, or dream.

 

You'll also perceive a certain purity and strength with flair and ambiance.

 

#WeCreateDreams

 

Some points to note:

 

The photos are taken by Annemarie and/or Edwin Voûte or a photographer we hire. We relinquish the copyright. After editing all the photos, we destroy them. We will never publish or use any photos without prior consent.

 

Annemarie handles the photo editing and gladly contributes to the ambiance and styling regarding clothing, lingerie, or footwear.

 

You might have your own ideas about the type of photo you want. Alternatively, you can browse the Seulement Femmes collection for inspiration. In our Schiedam studio, many collection photos are displayed, showcasing different materials such as dibond or canvas. You can choose finishes like matte or glossy, with or without frames, especially if you plan to hang the photo on the wall.

 

Location: this could be at your home or elsewhere, like a hotel room. We can assist in finding a suitable location.

 

There are photos featuring clothing, lingerie, and even (partially) nudity. Various styles are possible, ranging from romantic and chic to daring, but always presented with style.

 

The model can choose to be recognizable or not in the photo.

 

Models usually handle their own makeup and often have their own clothing and/or lingerie for styling. However, we can provide these if needed. This also applies to shoes/boots and accessories like masks.

 

Furthermore, we inquire about the number of edited photos you'd like and whether you'd ultimately want them printed on dibond or canvas for wall display. We can arrange that too.

 

You can also choose to receive only the digital files of the edited photo(s) from us.

 

Regarding pricing, it's around EUR 1500, covering all the time for the intake, the shoot, photo editing, and additional service. During a shoot, we typically capture over 100 photos, presenting an initial selection of about 20. From this selection, 1 to 3 photos are chosen for Annemarie to edit. Of course, you'll see concepts along the way, allowing adjustments if needed. Ultimately, 1 edited photo will be provided. An additional edited photo incurs a charge of 300 euros each.

 

If there's a need to arrange a location, such as a hotel or vacant property, or if a stylist and/or makeup artist are required, those costs will be additional.

 

Edwin and Annemarie Voûte

 

Edwin Voûte (+316-51 922 582)

Annemarie Voûte (+316-50503187)