REBECCA CABAU VAN KASBERGEN | BRONZE SCULPTURES SEE NO EVIL | HEAR NO EVIL | SPEAK NO EVIL

Rebecca Cabau van Kasbergen bronzen beelden

Bronze gorilla Kikazaru Hear No Evil

Rebecca Cabau van Kasbergen bronzen beelden

Bronze gorilla Iwazaru Speak No Evil

Rebecca Cabau van Kasbergen bronzen beelden

Bronze gorilla Mizaru See No Evil


Rebecca Cabau van Kasbergen
Rebecca Cabau van Kasbergen

Rebecca Cabau van Kasbergen was born on Ibiza in 1983

 

Rebecca has recently created a special series of three bronze sculptures, and has named it  Kikazaru | Mizaru | Iwazaru.

 

When she was five, Rebecca moved to the Netherlands. In her youth, when she was at her grandparents’, she often played with a set of sculptures of three monkeys depicting the theme See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. This theme taught her a number of important life lessons, which she has always cherished, and bring back happy memories. This experience has been the inspiration for this series, in which she replaced monkeys by apes.

 

The size of each sculpture is 35 x 70 cm.

 

The sculptures are set on an MDF pedestal of 40x40x110 cm. Other sizes and/or materials can be made available upon request.

 

Only 8 series of three sculptures will be made, numbered and signed by the artist, and come with a certificate of authenticity

 

Origin of the theme

 

Sculptures with this theme have a long tradition, which is interesting to note here:

 

It is generally thought that the expression “See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil” originates from the doctrine of the philosopher Confucius, who lived in China from 551-479 BC. He told his pupils: “Don’t look at, speak of and aim for what is in conflict with decency.”

 

In Nikko, (150 Km North East of Tokyo), you find the Nikko Toshogu Shrine.  Within this sanctuary are the ‘stables of the holy Grey Horse.’ And within these stables are eight wooden panels with  bas reliefs depicting the life cycle of man. These panels were made by sculptor Hidari Jingorō in 1636. On a panel on the front of the stables you can see three monkeys with their hands covering their ears, eyes and mouth.

 

This panel represents youth, and is based on the wisdom of Confucius. Jingorō used monkeys for his panels because monkeys are important in Chinese and Japanese religions. One of the oriental gods was Shōmen-Kongō. To worship this god, it was customary to make various groups of sculptures depicting the three monkeys. The oldest sculptures date back to the period between 1528 and 1548, which is one hundred years before the shrine of Nikko Toshogu was built.

 

In Japan the three monkeys are called Mizaru, with its hands covering its eyes (sees no evil), Kikazaru, its hands covering its ears (hears no evil) and Iwazaru , its hands covering its mouth (speaks no evil). Sometimes a fourth monkey is depicted: this one is called Shizaru, and represents ‘Do no evil’. It has its hands on its belly, covering its genitals, or crossed.

 

For further information contact Art Gallery Voûte, tel +316 51922582 or contact us by using the contact form below.

 

 

Rebecca Cabau van Kasbergen is geboren op Ibiza in 1983.

 

Onlangs vervaardigde Rebecca een bijzondere serie van drie bronzen beelden, genaamd Kikazaru | Mizaru | Iwazaru.

 

In haar vijfde levensjaar verhuisde Rebecca naar Nederland. In haar jeugd speelde Rebecca met beeldjes van haar grootouders, drie aapjes met het thema Horen, Zien en Zwijgen. Een thema met een aantal belangrijke levenslessen, dat haar altijd is bijgebleven en dat bij haar fijne herinneringen oproept.

 

Het formaat van ieder beeld is 35 x 70 cm. 

Er worden slechts 8 stuks vervaardigd. Voorzien van een certificaat van echtheid, genummerd en persoonlijk gesigneerd door de kunstenares.

 

De beelden worden geleverd met een op maat gemaakte MDF sokkel van 40x40x110 cm. Andere maten en materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Men denkt dat uitdrukking 'horen, zien en zwijgen' van oorsprong komt uit de leer van de wijsgeer Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zei tegen zijn leerlingen: "Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet over en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid".

 

In Nikko in Japan (150 km ten noordoosten van Tokio) is het heiligdom Nikko Toshogu gevestigd. Binnen dit heiligdom bevindt zich 'de stal van de heilige schimmel'. Hierin bevinden zich acht houtreliëfs, die de levensgang van de mens uitbeelden. Deze panelen zijn gemaakt in 1636 door de beeldhouwer Hidari Jingorō. Een paneel op de voorgevel van de stal laat drie apen zien met hun handen voor de oren, ogen en mond.

 

Dit paneel geeft de jeugd weer en is gebaseerd op de wijsheid van Confucius. Jingoro gebruikte apen voor zijn panelen omdat apen belangrijk waren in de religies van China en Japan. Een van de oosterse goden was Shōmen-Kongō. Om deze god te vereren, werden er in Japan verschillende beeldengroepen gemaakt van de drie apen. De oudste beelden dateren van 1528 en 1548. Dat is dus honderd jaar voordat het heiligdom in Nikko en Toshogu werden gebouwd.

 

De drie apen heten in Japan Mizaru, met zijn handen voor zijn ogen (ziet geen kwaad), Kikazaru, met zijn handen op zijn oren (hoort geen kwaad) en Iwazaru, met zijn handen voor zijn mond (spreekt geen kwaad). Soms wordt er een vierde aap afgebeeld: deze wordt Shizaru genoemd en beeldt 'doet geen kwaad' uit. Hij heeft zijn handen op zijn buik, over zijn genitaliën of gekruist.