WILLEMIEN FRANSEN

BRONZE ANIMALS

"POWER AND EMOTION CONTAINED IN BRONZE"

 

The sculptor Willemien Fransen translates power and emotion and this is clearly visible in her collection of bronze sculptures.

 

The love of nature and in particular her great interest in animals forms the basis of her unique creativity. Her images give an impression of movement and grace that captures the attention of the spectator.

 

The bronzes of Willemien Fransen have thus acquired their own place in contemporary figurative art.

 

Her images are particularly appreciated both in private and in the business environment.

 

Willemien Fransen exhibits permanently in Art Gallery Voûte and has participated in the Holland Art Expo in London, Ibiza, Dubai and Qatar, organized by Art Gallery Voûte.

 

 

 

“KRACHT EN EMOTIE GEVAT IN BRONS”

 

De beeldhouwster Willemien Fransen vertaalt kracht en emotie en dit is duidelijk te zien in haar collectie bronzen beelden.

 

De liefde voor de natuur en in het bijzonder haar grote interesse in dieren vormt de basis van haar unieke creativiteit. Haar beelden geven een indruk van beweging en gratie die de aandacht van de toeschouwer gevangen houdt.

 

De bronzen van Willemien Fransen hebben op deze wijze een eigen plaats verworven in de hedendaagse figuratieve kunst.

 

Zowel privé als in de zakelijke sfeer worden haar beelden dan ook bijzonder gewaardeerd.

 

Willemien Fransen exposeert permanent in Art Gallery Voûte en nam deel aan de Holland Art Expo’s in Londen, Ibiza, Dubai en Qatar, georganiseerd door Art Gallery Voûte.