TINEKE NUSINK | BRONZE SCULPTURES

Tineke Nusink was born in 1951, in Maassluis

 

1968-1974: Academy of Fine Arts training in Rotterdam.

 

Her teachers were the sculptors: Arie Teeuwisse, Bram Roth and Ian Pieters and the draftsman Gijs Voskuyl. Tineke graduated in 1974, sculpting cum laude.

 

As a child Tineke grew up in an artistic environment.

 

Her work falls under contemporary figurative art. Mainly animal sculptures, portraits of both humans and animals, with specialization dog heads in bronze. Also grave monuments or statues on them. Bronze sheep run through her career as a common thread.

 

Tineke works on commission as well as free work.

 

The work is part of various national and international art collections.

 

In the Netherlands there are various bronze statues in various public and semi-public locations and museums, such as in Utrecht, Uithoorn, Alkmaar, Spijkenisse, Rotterdam, Wassenaar and Winterswijk. 

 

Tineke Nusink is geboren in 1951, te Maassluis

 

1968-1974: opleiding Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam.

 

Haar docenten waren de beeldhouwers:  Arie Teeuwisse, Bram Roth en Ian Pieters en  tekenaar Gijs Voskuyl.  Tineke is afgestudeerd in 1974, beeldhouwen cum laude.

 

Als kind is Tineke opgegroeid in een kunstzinnig milieu.  

 

Haar werk valt onder de hedendaagse figuratieve kunst. Voornamelijk dierplastieken, portretten van zowel mens als dier, met specialisatie hondenkoppen in brons. Ook grafmonumenten of beelden erop. Als een rode draad lopen bronzen schapen door haar carrière.

 

Tineke werkt zowel in opdracht als maakt zij vrij werk.

 

Het werk maakt deel uit van diverse nationale en internationale kunstcollecties.

 

In Nederland staan er diverse bronzen beelden op diverse openbare en semi-  openbare locaties en musea, zoals in Utrecht, Uithoorn, Alkmaar, Spijkenisse, Rotterdam, Wassenaar en Winterswijk.