PRIVACY-VERKLARING ART GALLERY VOÛTE


Het belang van privacy

Wij respecteren uw privacy als cliënt of relatie van ons bedrijf en als bezoeker van
onze website en begrijpen ook het belang daarvan. Onderdeel van privacy zijn de  zogeheten “cookies”. Voor cookies gelden momenteel afzonderlijke privacy-regels.
In deze cookie-verklaring geven wij aan hoe wij met cookies omgaan.

Ons bedrijf
Wij zijn Art Gallery Voûte en als zodanig verkopen wij objecten van kunst.
Daarbij organiseren wij intern en extern exposities, zowel in binnen als buitenland.
Ons bedrijf is gevestigd in Schiedam (3111 NH) aan de Grote Markt 39A.
Onze website betreft www.ArtGalleryVoute.com.

Cookies
Een “cookie” is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en
door de browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie
is opgeslagen kan naar een website teruggestuurd worden wanneer die website op
enig moment opnieuw worden bezocht.

 

Functionele cookies en Analytische cookies
Deze cookies dragen bij aan het verbeteren van het gebruik van een website.
Hoewel de wetgeving geen toestemming voor het gebruik van deze cookies vereist melden wij wel ons beleid. Wij maken geen gebruik van functionele en analytische cookies. Zo snel wij dat wel doen zullen wij deze cookie-verklaring aanpassen.

Advertentie cookies en Tracking cookies
Indien een website advertenties biedt, levert geeft een muisklik op die advertentie
een cookie op richting de adverteerder. De reden is het bijhouden van uw voorkeuren.
Wij maken geen gebruik van advertenties nog werken wij met trackers. Zo snel wij dat wel doen zullen wij deze cookie-verklaring aanpassen.

Social Media cookies
Wij maken gebruik van Facebook, Instagram, Twitter, Linked-in, Pinterest en Tumblr. Onze website kent links naar (deze) social media. Het gebruik van deze social media leidt tot het plaatsen van cookies door deze social media. De verantwoordelijkheid voor deze cookies is strikt gelegen bij deze social media bedrijven.

Externe links
Indien u eventuele externe links op onze gebruikt kunnen deze leiden tot het plaatsen van cookies door de houder van de externe link.De verantwoordelijkheid voor die cookies is strikt gelegen bij die houder van die website en wij raden aan om de cookie verklaring van die website tot u te nemen.

 

Cookiewall
Wij maken  geen gebruik van een zogenaamde “cookiewall” omdat deze blokkade tot de toegang van een website sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 verboden is. Volledige toegang tot een website is essentieel om voor internetgebruikers digitaal te kunnen communiceren.

 

Wetgeving en toezicht cookies
Deze cookie-verklaring is gebaseerd op de Telecommunicatiewet (update 1 mei 2018)  en functioneert in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU-Verordening 2016/679) van 25 mei 2018 die internationaal wordt gehandhaafd.
Het toezicht op cookies is in handen van de OPTA en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons cookie-beleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de e-PrivacyVerordening zal worden aangepast (2019). Aanpassingen worden altijd via de website bekend gemaakt en in voorkomende gevallen zullen wij u er ook op attenderen via email of nieuwsbrief. Wij adviseren u om regelmatig ons cookie-beleid te bekijken.

IE van deze privacy-verklaring
Onze/deze cookie-verklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden, op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hard-copy.

Ten Slotte
Wij menen dat onze cookie-verklaring helder en goed leesbaar is.
Indien u eventueel vragen of opmerkingen inzake cookies heeft, dan wel aan deze kwestie gerelateerde zaken, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per brief, email of via onze website.


Schiedam, 25 mei 2018